Bc. Kateřina Voborníková

Bachelor's thesis

Trestní řízení a správa spotřební daně v působnosti celní správy

Criminal Procedures and Administration of Consumer Tax Is in Charge of Customs Office
Anotácia:
Trestní řízení prováděné orgány celní správy. Stadia trestního řízení a úkony s nimi související. Zkrácené přípravné řízení. Spotřební daň – vymezení pojmu, výběr daně u vybraných výrobků (tabák a líh). Návrh na sjednocení výběru SPD
Abstract:
Criminal procedures discharged by customs administration. Stages of criminal procedures and acts associated with it. Shortened preparatory proceedings. Consumer tax - definition, taxation of chosen products (tabacco and spirits). Proposal for unification of consumer tax collection.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedúci: JUDr. Karel Běleja
  • Oponent: Ing. Tomáš Vondra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting