Žaneta Novotná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s PAS, které mají narušenou komunikační schopnost

Abstract:
Tato absolventská práce je zaměřena na problematiku alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí s PAS, které mají narušenou komunikační schopnost. Cílem je získání názorů a zkušeností na a s AAK z pohledu rodičů dětí s autismem a narušenou komunikační schopností, které byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření. Absolventská práce je dělena na tři kapitoly: úvod, teoretická část …more
Abstract:
This Thesis is focused on problem solving of issues related to alternative and supplemental communication styles related to children with ASD (autism spectrum disorder). Objective of the thesis is to gain the opinions and experiences with alternative and supplemental communication styles. Research was undertaken through the form of questionnaires. Questioned were parents of ASD children and parents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Marie Ortová
  • Reader: Mgr. Martina Anderová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická