Bc. Robert Novotný

Bakalářská práce

Product Placement a jeho využití v rámci integrované marketingové komunikace

Product Placement and its use in integrated marketing communication
Anotace:
Práce se zabývá Product Placementem v českém a americkém prostředí. V první části práce je vysvětlen pojem Product Placement, historický vznik a právní úprava. Druhá část práce se zabývá konkrétním filmovým snímkem Transformers. Snímek je podroben analýze a vyhodnocení. V práci je použit nový pojem autora „Main Product Placement“. Třetí část práce se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření o Product …více
Abstract:
Bachelor thesis is about Product Placement in Czech republic and America. The first part explains the concept of Product Placement, historical origin and legislation. The second part is about Product Placement in Transformers movie. Movie is analyzed and evaluated. The thesis used a new concept of author „Main Product Placement“. The third part is about evaluation questionnaire on Product Placement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace