JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Právo, morálka a etika jako regulátor ochrany lidské důstojnosti

Law, Morality and Ethics as Regulators of the Protection of Human Dignity
Abstract:
V druhé polovině 20. století dochází k radikální změně výzkumu v oborech, které přímo souvisejí s lidským životem a důstojností - v biologii a medicíně. K radikální změně proto, že se předmětem zájmu těchto vědeckých oborů stává lidská přirozenost a podstata - genová výbava člověka a zásahy do oblasti lidské reprodukce. Pozornost je zaměřena na aktuální význam práva, morálky a etiky při regulaci chování …more
Abstract:
In the second half of the XX th century we have been witnessing a radical change of research alsou in the fields that are directly linked with the human life and dignity – in biology and medicine. The changes are radical, because the interest of these scientific branches turns to the human very nature and substance – the human gene equipment and the interference in the field of human reproduction. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., JUDr. Petr Osina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta