Bc. Lucie Kratochvílová

Diplomová práce

Zavádění nového produktu na trh

Launching a new product on the market
Anotace:
Diplomová práce „Zavádění nového produktu na trh“ pojednává o základních teoretických přístupech, metodách, analýzách a strategií, které používají marketingoví pracovníci v rámci uvedení nového nebo jakéhokoliv produktu na trh v praxi. Důraz je kladen na postupy zmapování zákaznického, produktového a konkurenčního trhu, na sestavení marketingových strategií a plánů a nechybí ani efektivní využití marketingového …více
Abstract:
The diploma thesis "Implementation of the new product on the market" deals with the basic theoretical approaches, methods, analyzes and strategies used by marketers as part of a new or of any product on the market in practice. Emphasis is placed on mapping procedures of customer, product, and competitive market, to build marketing strategies and plans, and there is effective use of the marketing mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní