Bc. Tereza Kudláčková

Bakalářská práce

Kvalita života seniorů jako ukazatel pro plánování sociální politiky

Quality of life of seniors as a pointer of social policy planning
Anotace:
Práce se zabývá kvalitou života seniorů v dnešní společnosti. Součástí je nastínění systému péče o seniory, další část je věnována aktivnímu stárnutí nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Práce obsahuje také empirickou studii, která pomocí dotazníkového šetření mapuje kvalitu života občanů starších 55 let v městě Pardubice.
Abstract:
The work deals with the quality of life of seniors in today's society. The first part of the work suggests a care for the elderly; the second part is dedicated to active aging on only in the Czech Republic, but also throughout the European Union. The work also contains an empirical study which using a questionnaire survey maps the quality of life of the citizen of the town of Pardbubice older than …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kudláčková, Tereza. Kvalita života seniorů jako ukazatel pro plánování sociální politiky. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní