Romana Davidová

Bakalářská práce

Činnost výchovného poradce na základní škole v souvislosti s výběrem střední školy u žáků

The activity of the educational consultant at elementary school in connection with the selection of secondary school for pupils
Anotace:
Tématem bakalářské práce je činnost výchovného poradce na základní škole v souvislosti s výběrem střední školy u žáků 9. tříd. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit se a popsat problematiku profese výchovného poradce na základní škole. Text práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna do tří hlavních kapitol a devíti podkapitol. Cílem teoretické části je vymezení …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is the activity of the educational consultant at elementary school in connection with the selection of the secondary school for pupils of the 9th grade. The main goal of the bachelor thesis is to acquaint and describe the issue of the profession of educational consultant at elementary school. The text of the thesis is divided into the theoretical and practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání