Theses 

Wuthering Heights: Literary Work and Its Film Adaptation - Comparative Study – Markéta BASTLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta BASTLOVÁ

Bakalářská práce

Wuthering Heights: Literary Work and Its Film Adaptation - Comparative Study

Wuthering Heights: Literary Work and Its Film Adaptation - Comparative Study

Abstract: Film adaptations of any fiction or any other literature are often encountered with a great expectation from its readers. Through the explanation of the basic terms, which are included in the first part of my bachelor thesis, it was possible to examine any particular film adaptation. For this purpose I have chosen a film from 1992 Wuthering Heights directed by Peter Kosminsky to which I dedicated the second part of my thesis. I analyzed the adaptation from the viewpoint of the film theory and then I compared it with Emily Brontë?s novel Wuthering Heights. I concentrated on converting the motives from the book on the screen and on some crucial scenes. In my bachelor thesis I was able to compare one of the most significant works of the 19th century to its film adaptation. I also analyzed the processes and methods which were used by the director in order to capture the work of Emily Brontë.

Abstract: Filmová adaptace klasického díla nebo jakékoliv knižní předlohy se často setkává s velikým očekáváním ze strany svých čtenářů. Přiblížením základních pojmů adaptační teorie, kterým se věnuje první část mé bakalářské práce, máme možnost zkoumat jednotlivé filmové adaptace. Za tímto účelem jsem si vybrala konkrétní adaptaci režiséra Petera Kosminského Bouřlivé výšiny z roku 1992, jejímuž rozboru jsem se věnovala v druhé části práce. Adaptaci jsem prozkoumala jak z hlediska filmové teorie, tak ji i porovnala s její knižní předlohou Na větrné hůrce od Emily Brontëové. Soustředila jsem se na filmové zpracování jazykově vyjádřených motivů v knize, i na některá pojetí důležitých scén. V bakalářské práci jsem tak mohla porovnat převedení jednoho z nejvýznamnějších děl 19. století na filmové plátno a rozebrat tak postupy a metody, kterými se režisér snažil vystihnout dílo Emily Brontëové.

Keywords: Film, literatura, adaptace, srovnání, Na Větrné Hůrce, Emily Brontëová, Peter Kosminsky

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51047 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

BASTLOVÁ, Markéta. Wuthering Heights: Literary Work and Its Film Adaptation - Comparative Study. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz