Bc. Barbora Kučerová

Bakalářská práce

Jídlo jako cesta k interkulturní výchově

Food as a way for intercultural education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem „International dinners“ v rámci interkulturního poznávání. Teoretická část přináší pohled na oblasti související s tématem „International dinners“ jako je interkulturní výchova, kultura, komunita, zkušenostní učení – „Learing by doing“, rozvoj dovedností, oblast jídla a jeho aspektů, dále pak vzdělávání o jídle a jídlem v České republice i zahraničí a v neposlední …více
Abstract:
Bachelor thesis Food as a way for intercultural education is focusing on concept of “International dinners” in the ambit of intercultural identification. Its theoretical part bring the view on fields connected with topic of “International dinners” as are intercultural education, culture, community, learning by doing, skills development, food area and its aspects, also food education in Czech republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta