PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D.

Doctoral thesis

Knižní kultura moravských cisterciáckých klášterů. Knihovna velehradského kláštera

Book Culture of Moravian Cistercian Monasteries. Library of the Velehrad Monastery
Abstract:
Předkládaná práce se věnuje knihovně velehradského cisterciáckého kláštera v okamžiku, kdy byl klášter zrušen a knihovní fond byl tříděn a připravován na prodej v aukci. Hlavním pramenem je katalog sestavený olomouckým knihovníkem J.N.A. Hankem z Hankenštejna, na jehož základě je možné udělat si představu o skladbě knihovního fondu. Protože se jedná o katalog výběrový (jsou v něm obsaženy jen tituly …more
Abstract:
This paper deals with the Library of the Cistercian Monastery of Velehrad at the moment when the monastery was canceled and the library fund was sorted and prepared for sale at auction. The main source is the catalog compiled by the Olomouc librarian of J.N.A. Hanke of Hankenstein, on the basis of which it is possible to get an idea about the composition of the library fund. Because it is a selective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D., Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta