Ing. Hana Demelová

Bachelor's thesis

Zelený marketing ve vybraném podniku

Green marketing - case study
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je marketingová strategie podniku působícího na trhu biopotravin. Teoretická část se zaměřuje na úvod do problematiky společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje, zeleného marketingu, ekologického zemědělství a eko-značení. V rámci části praktické je představen zkoumaný podnik a je provedena analýza prostředí, na kterou navazuje empirické šetření provedené pomocí …viac
Abstract:
The object of the bachelor thesis is the marketing strategy of a company operating in the organic food market. The theoretical part focuses on the introduction to the topic of the corporate social responsibility, sustainable development, green marketing, organic farming and eco-labelling. The practical part presents the company and analyses its environment. Consequently, an empirical research conducted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Bc. Michal Ďuriník
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta