Klára Dvořáková

Diplomová práce

Vliv institucí a institucionálního vývoje na ekonomický růst a rozvoj státu: Komparace Haiti a Dominikánské republiky

The Influence of Institutions and Institutional Change on Economic Growth and Development: Comparison of Haiti and Dominican Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku institucí, institucionálního vývoje a jeho vlivu na ekonomický růst a rozvoj států, konkrétně pak na případ Haiti a Dominikánské republiky. Jedná se o dva karibské státy rozkládající se na ostrově Hispaniola, které byly pro analýzu vybrány na základě teorie geografie. Jejím předpokladem je, že státy se stejnými geografickými a klimatickými podmínkami …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the issue of institutions, institutional change and its influence on economic growth and development. The analysis was conducted on Haiti and Dominican Republic as two Caribbean states sharing one island called Hispaniola. These countries were chosen with regard to a theory of geography which assumes that states with the same geographical and climatic conditions reach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Radka Havlová
  • Oponent: Miloslav Machoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75990