Bc. Jakub Vondrášek

Diplomová práce

Product placement v anglicky mluvených filmech a televizních pořadech

Product placement in English spoken movies and television shows
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je product placement využívaný v anglicky mluvených filmech a televizních pořadech. Teoreticko-metodologická část je věnována historickému vývoji, vymezení právního rámce, formám, v nichž je uplatňován a dalším dílčím tématům. Část aplikační se pak zabývá analýzou a rozborem určeného filmového a televizního díla, doplněné dotazníkovým šetřením, zkoumající současné postavení …více
Abstract:
The main topic in this thesis is product placement in English spoken movies and television shows. Theoretical and methodological part is devoted to the historical development, definition of legal framework, forms in which it is applied and other sub-topics. The application part deals with analyzes of a specified film and television programme, followed by a questionnaire survey, investigating the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktorián Džambasov
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace