Bc. Zuzana Makúchová

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

The Marketing Communication mix of the chosen company - product
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou projektování marketingových komunikačních aktivit vybraného podniku - SKYLAB spol. s r. o. V teoretické části je zaměřena na marketingový mix a mix nástrojů marketingové komunikace obecně. Tato teoretická východiska spolu se situační analýzou jsou základem pro vlastní projektovou tvorbu. V praktické části je analyzována dosavadní marketingová činnost společnosti …více
Abstract:
This thesis describes the problematic of projecting and planning of marketing communication activities within the company SKYLAB spol. s r. o. Theoretical part of the thesis is focused on marketing mix and the tools of marketing communication in general. The theoretical base along with situational analysis creates the foundation of the project. The practical part describes the analysis of current company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní