Radek Jan HOLÍK

Bachelor's thesis

Odhad stavu lineárních systémů

State Estimation of Linear Systems
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá lineárními systémy, a to jak deterministickými, tak i stochastickými. Ukazuje co je stav systému a k čemu je dobré ho znát. U deterministických systémů ukazuje několik způsobů návrhu rekonstruktoru stavu. Jedná se o lineární asymptotický rekonstruktor a rekurzivní algoritmus odhadu, vycházející z metody nejmenších čtverců. Podobně u stochastických systémů je ukázán postup …viac
Abstract:
This thesis deals with both deterministic and stochastic linear systems. It explains the meaning of the term ?state of the system? and gives possible reasons for why it is good to know. As for deterministic systems, it shows several ways of designing the state reconstructor. It is a linear asymptotic reconstructor and recursive algorithm of estimation based on the method of least squares. Similarly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Ondřej Straka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÍK, Radek Jan. Odhad stavu lineárních systémů. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd