Radek Jan HOLÍK

Bachelor's thesis

Odhad stavu lineárních systémů

State Estimation of Linear Systems
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá lineárními systémy, a to jak deterministickými, tak i stochastickými. Ukazuje co je stav systému a k čemu je dobré ho znát. U deterministických systémů ukazuje několik způsobů návrhu rekonstruktoru stavu. Jedná se o lineární asymptotický rekonstruktor a rekurzivní algoritmus odhadu, vycházející z metody nejmenších čtverců. Podobně u stochastických systémů je ukázán postup …more
Abstract:
This thesis deals with both deterministic and stochastic linear systems. It explains the meaning of the term ?state of the system? and gives possible reasons for why it is good to know. As for deterministic systems, it shows several ways of designing the state reconstructor. It is a linear asymptotic reconstructor and recursive algorithm of estimation based on the method of least squares. Similarly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Ondřej Straka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLÍK, Radek Jan. Odhad stavu lineárních systémů. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd