Mgr. Lenka Pešková, DiS.

Bakalářská práce

Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách

Indexing fiction rules with focus on the situation in Czech
Anotace:
Anotace Bakalářská diplomová práce „Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách“ předkládá základní teoretické poznatky o věcném zpracování beletrie a zjišťuje stav věcného zpracování beletrie v českých knihovnách. Její teoretická část nastiňuje specifické aspekty věcného zpracování beletrie včetně jeho historického pozadí a všeobecný postup při tvorbě a uplatňování pravidel …více
Abstract:
Annotation The diploma thesis „Indexing fiction rules with focus on the situation in Czech libraries“ offers essential theoretical piece of knowledge dealing with indexing fiction and discovers situation in Czech libraries. Its theoretical part draws out specific aspects of indexing fiction including its historical background and general process of indexing fiction rules creation and use and continues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Josef Schwarz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví