Hana Polášková, DiS.

Bachelor's thesis

Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy

Inspection and Supervision over the Performance of Municipal Self-government
Abstract:
Práce je zaměřena na kontrolu a dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí. V rámci řešení byla použita metoda analýzy kontrolní a dozorové činnosti včetně přezkoumání hospodaření. Sledovaným cílem bylo zjistit, zda obce při výkonu samostatné působnosti dodržují právní předpisy, jakých chyb a nedostatků se opakovaně dopouštějí, jaké jsou jejich příčiny a zda jejich pochybení negativně ovlivňuje rozpočet …more
Abstract:
The work is focused on inspection and supervision over the performance of municipalities' independent authority. Within the solution, the method of analysis of control and supervisory activities was used, including the review of management. The aim was to find out whether municipalities comply with legal regulations in the exercise of their independent authority, what errors and deficiencies they repeatedly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Hanáková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Polášková, Hana. Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe