Bc. Irena Krucká

Bakalářská práce

Segmentace portfolia potenciálních zákazníků

The segmentation of potential client portfolio
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá segmentací portfolia potenciálních zákazníků v oblasti módy. První kapitoly teoretické části jsou věnovány marketingu, budování vztahů se zákazníky a dále cílovému trhu. Dále je pozornost věnována podmínkám, správným postupům a jiným faktorům, které jsou se segmentací úzce propojeny. Ve výsledkové části je představena společnost Luxury Bags a oblast podnikání. Následná …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with segmentation of potential clients portfolio in fashion. The first chapters of the theoretical part are devoted to marketing, building relationships with customers and target market. Farther away is attention to dedicate conditions, good practices and another factors, which are in close relationship with segmentation. In the result part is introduced Luxury Bags company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace