Bc. Marie Drápalová

Master's thesis

Přenesená daňová povinnost na dani z přidané hodnoty

The Reverse-charge Mechanism on Value Added Tax
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Speciální režim daně je komparován s obecnými principy, analyzována je přenesená daňová povinnost jak u vnitrostátních plnění, tak při mezinárodních transakcích. Pozornost se zaměří rovněž na harmonizaci daně v Evropské unii. Oblast je zkoumána především z pohledu daňových subjektů, ale je uvažováno rovněž …more
Abstract:
The diploma thesis follows up reverse-charge mechanism on value added tax. The special regime is compared to general principles of tax, both domestic and international reverse-charge are analysed. Attention is paid also on a harmonization in the European Union. The issue is mainly examined from the point of view of the taxable entity, however, the impact on budgets is mentioned as well. Frauds on value …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Law / Finance and Law