Bc. Marie Drápalová

Diplomová práce

Přenesená daňová povinnost na dani z přidané hodnoty

The Reverse-charge Mechanism on Value Added Tax
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Speciální režim daně je komparován s obecnými principy, analyzována je přenesená daňová povinnost jak u vnitrostátních plnění, tak při mezinárodních transakcích. Pozornost se zaměří rovněž na harmonizaci daně v Evropské unii. Oblast je zkoumána především z pohledu daňových subjektů, ale je uvažováno rovněž …více
Abstract:
The diploma thesis follows up reverse-charge mechanism on value added tax. The special regime is compared to general principles of tax, both domestic and international reverse-charge are analysed. Attention is paid also on a harmonization in the European Union. The issue is mainly examined from the point of view of the taxable entity, however, the impact on budgets is mentioned as well. Frauds on value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a právo / Finance a právo