Bc. Libor Bulička

Diplomová práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v malé organizaci

Marketing research of customer satisfaction in a small company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum v malém podniku Valašské krabičky. V teoretické části je popsán marketing, marketingový mix, marketingová komunikace a marketingový výzkum. Analytická a praktická část je zaměřena na představení analyzovaného podniku a následný marketingový výzkum pro potřeby podniku, součástí toho výzkumu jsou i doporučení opatření plynoucích z výsledků marketingového …více
Abstract:
This thesis is focused on marketing research in a small company Wallachian box. The theoretical part describes the marketing mix, marketing communication and marketing research. Analytical and practical part is focused on performance of the analyzed company and subsequent marketing research for the needs of the company, part of the research and recommendations of measures arising from the results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Oldřich Svoboda
  • Oponent: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting