Bc. Libor Bulička

Master's thesis

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v malé organizaci

Marketing research of customer satisfaction in a small company
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum v malém podniku Valašské krabičky. V teoretické části je popsán marketing, marketingový mix, marketingová komunikace a marketingový výzkum. Analytická a praktická část je zaměřena na představení analyzovaného podniku a následný marketingový výzkum pro potřeby podniku, součástí toho výzkumu jsou i doporučení opatření plynoucích z výsledků marketingového …more
Abstract:
This thesis is focused on marketing research in a small company Wallachian box. The theoretical part describes the marketing mix, marketing communication and marketing research. Analytical and practical part is focused on performance of the analyzed company and subsequent marketing research for the needs of the company, part of the research and recommendations of measures arising from the results of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Oldřich Svoboda
  • Reader: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting