Bc. Kateřina Volejníková, DiS.

Bachelor's thesis

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Integration of Children with Special Educational Needs
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou školské integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je charakterizovat problematiku školské integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských škol a zjistit význam asistenta pedagoga pro školskou integraci. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se mj. věnuje integraci a inkluzi ve školním prostředí, dále se zmiňuje …more
Abstract:
My bachelor's paper focuses on the school integration of children with special educational needs. The aim of the work is to characterize the issue of integration of children with special educational needs into nursery schools and identify the importance of teacher's assistant to help such integration. The paper has two parts. The theoretical part deals, among other issues, with integration and inclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2014
Accessible from:: 2. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Volejníková, Kateřina. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN