Theses 

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – Bc. Kateřina Volejníková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Volejníková, DiS.

Bakalářská práce

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Integration of Children with Special Educational Needs

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou školské integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je charakterizovat problematiku školské integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských škol a zjistit význam asistenta pedagoga pro školskou integraci. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se mj. věnuje integraci a inkluzi ve školním prostředí, dále se zmiňuje o předškolním vzdělávání dětí intaktních, ale také dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na závěr o asistenčních službách využívaných v rámci školské integrace. Empirická část je věnována interpretaci a vyhodnocení dat získaných dotazníkovým šetřením v mateřských školách různého typu z hlediska integrace. Přínosem práce je zjištění významu funkce asistenta pedagoga v jednotlivých předškolních zařízeních.

Abstract: My bachelor's paper focuses on the school integration of children with special educational needs. The aim of the work is to characterize the issue of integration of children with special educational needs into nursery schools and identify the importance of teacher's assistant to help such integration. The paper has two parts. The theoretical part deals, among other issues, with integration and inclusion into school environment, makes a note of pre-school education of intact children as well as children with special learning needs and, in conclusion, with classroom assistant services used to help school integration. The empiric part addresses interpretation and evaluation of data collected through surveys focused on integration carried out in different types of nursery schools. The benefit of the paper is getting a proof of the importance of teachers' assistants in pre-school establishments.

Klíčová slova: asistent pedagoga, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán, inkluze, mateřská škola, předškolní vzdělávání, školská integrace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=22103 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Volejníková, Kateřina. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz