PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Doctoral thesis

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody

Social inclusion of people after imprisonment
Abstract:
Disertační práce se zabývá problematikou sociálního začleňování lidí propuštěných po vykonání nepodmíněného trestu odnětí svobody ve vybraném regionu České republiky. Za cíl si klade odpovědět na hlavní výzkumnou otázku v tomto znění: „Které charakteristiky institucionální podpory ve vybraném regionu České republiky a jak pomáhají a které a jak nepomáhají sociální inkluzi lidem po výkonu trestu odnětí …more
Abstract:
The dissertation deals with the issue of social inclusion of people released after the execution of unconditional imprisonment in a selected region of the Czech Republic. The objective is to answer the main research question which is as follows: "What are the characteristics of the institutional support in the selected region of the Czech Republic and how they help and which and how they do not help …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií