Michaela Vítová

Bachelor's thesis

Právní aspekty propagace zboží a služeb na internetu

Legal Aspects of Promoting Goods and Services on the Internet
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech propagace zboží a služeb na internetu a právních aspektech této propagace. Nejprve bude uveden přehled nástrojů online marketingu a popsány termíny jako marketing ve vyhledávačích, PPC reklama, SEO, obsahový marketing, přímý marketing, word-of-mouth marketing, bannerová reklama a další. Dále bude shrnuta právní úprava týkající se regu-lace reklamy. Teoretické …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibilities of promotion of goods and services on the internet and legal aspects of this promotion. First, there will be an overview of online marketing tools, I will describe terms such as search engine marketing, PPC advertising, SEO, content marketing, direct marketing, word-of-mouth marketing, banner advertising and more. Further, the legislation on advertising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 1. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta