Theses 

Efektivní využití online marketingu v malých a středních podnicích; Effective use of online marketing in small and medium-sized businesses – Ondřej Rulf

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Rulf

Diplomová práce

Efektivní využití online marketingu v malých a středních podnicích; Effective use of online marketing in small and medium-sized businesses

Anotace: Cílem této diplomové práce je podat informace o online marketingu a možnostech efektivního měření implementovaných prvků komunikačního mixu v prostředí internetu. V teoretické části se věnuji charakteristice internetového marketingu a jednotlivým prvkům komunikačního mixu se zaměřením na implementaci prvků internetové reklamy jako je SEO, PPC či e-mail marketing. Na závěr první části se věnuji metodám měření efektivnosti a specifikaci malých a středních podniků. V praktické části se zaměřuji na výběr reklamních prvků dle SWOT analýzy vybrané firmy, jejich implementaci do zdrojového kódu a nákladovému ohodnocení implementace. Pomocí zjištěných dat následně hodnotím efektivnost vybraného řešení.

Abstract: The goal of this thesis is to present an overview of digital marketing and the methods of effectively evaluating implemented tools of the online communications “mix”. The theoretical part of the thesis provides a characteristic of digital marketing, of communications “mix” tools and focuses on implementing digital advertising tools such as SEO, PPC or e-mail marketing. The first part concludes by describing the methods of evaluating effectivity and by defining small and medium-sized enterprises. The practical part of the thesis focuses on advertising methods based on the SWOT analysis of a selected company, on their implementation in the source code, and on the cost assessment of the implementation. The efficiency of the analyzed solutions is evaluated based on the obtained data.

Klíčová slova: Internetový marketing, internet, SEO, PPC, e-mail marketing, efektivita, reklama na internetu, online marketing, efficiency, internet advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz