Sabina Isich

Bachelor's thesis

Employee Recruitment and Selection

Získávání a výběr zaměstnanců
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat systém získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti XY s.r.o., působící v České republice, porovnat teoretická východiska a uplatňované postupy, uvést hlavní přednosti a zásadní nedostatky, navrhnout využití dobrých postupů a řešení zjištěných problémů. Společnost XY s.r.o. je dceřinou společností ruské mezinárodní ropné společnosti, která si nepřála být jmenována …more
Abstract:
The goal of the bachelor's thesis is to analyse the system of employee recruitment and selection in the company XY s.r.o. in the Czech Republic, to compare the theoretical approaches and applied practices, to define main strengths and weaknesses, and to propose the application of good practices as well as solutions to identified problems. The analyzed company XY s.r.o. is a subsidiary of a Russian …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Martin Šikýř
  • Reader: Otakar Němec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35971