Petr ŠTĚPNIČKA

Bakalářská práce

Lingvistické prvky angličtiny jako druhého jazyka v Nizozemí: Průzkum mezi Nizozemskými mluvčími

Linguistic aspects of English as a second language in the Netherlands: A survey of L1 Dutch speakers
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o různých teoriích osvojování prvního a druhého jazyka a také o aspektech angličtiny jaké druhého jazyka v Nizozemí. Charakteristika teorií osvojování prvního jazyka v této práci slouží jako základ pro širší analýzu teorií osvojování jazyka druhého. Mimo charakteristiky osvojování prvního a druhého jazyka popisuje tato bakalářská práce také historický a současný vztah …více
Abstract:
This bachelor's thesis describes various theories of language acquisition of both the first and the second language, it also describes aspects of English as a second language in the Netherlands. Description of First Language Acquisition theories serves primarily as a basis for deeper analysis of Second Language Acquisition theories. This bachelor's thesis furthermore describes historical and contemporary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Christoph Haase, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPNIČKA, Petr. Lingvistické prvky angličtiny jako druhého jazyka v Nizozemí: Průzkum mezi Nizozemskými mluvčími. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta