František Obešlo

Master's thesis

Exportní a importní funkce (empirická analýza na příkladě České republiky)

Export and Import functions (Empirical analysis on the example of the Czech Republic)
Abstract:
Tato práce se zabývá importem a exportem zboží České republiky. Česká republika je malou otevřenou zemí Evropské unie. Poměr importu a exportu zboží a služeb k HDP dosahuje nadprůměru v Evropské unii. Cílem je najít vysvětlující proměnné, které mají vliv na import a export zboží a vytvořit robustní a ekonomicky interpretovatelné modely. Modely jsou vytvářeny pomocí kointegrační analýzy. Výhodou kointegrační …more
Abstract:
This work focuses on import and export of goods of the Czech Republic. The Czech Republic is very open country in European Union. Ratio of import and export of goods and services to GDP is above European Union average. The goal is to find explaining variables, which has an influence on import and export of goods and to create robust and economically interpretable models. Models are created by cointegration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2016
  • Supervisor: Martin Mandel
  • Reader: Van Quang Tran

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48328