Shuming Liang

Bakalářská práce

Evaluation of Financial Position of a Chosen Company

Evaluation of Financial Position of a Chosen Company
Anotace:
With the improvement of people's living standards and quality, sports consumption has become a new hot spot. At the same time, it has gradually transformed into a huge sports consumer market, thereby stimulating the hot sale of related sports products. However, with the improvement of domestic and foreign production levels, sports brands continue to increase, and the competitiveness of enterprises …více
Abstract:
With the improvement of people's living standards and quality, sports consumption has become a new hot spot. At the same time, it has gradually transformed into a huge sports consumer market, thereby stimulating the hot sale of related sports products. However, with the improvement of domestic and foreign production levels, sports brands continue to increase, and the competitiveness of enterprises …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2020
  • Vedoucí: Ingrid Petrová
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava