Barbora Macurová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rozdíly v rituálech a zvycích spojených s umíráním v hospici a domově pro seniory.

Anotace:
Tato absolventská práce je zaměřena na rituály spojené s umíráním v hospici a domově pro seniory, jak již vyplývá z jejího názvu. Zabývá se popisem rituálů a zvyků spojených s umíráním v obecném kontextu problematiky umírajících a je dále podložena kvalitativním výzkumem, který tyto rituály a zvyky na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů popisuje a srovnává v praxi ve dvou konkrétních zařízeních …více
Abstract:
This graduation work is focused on rituals connected with process of dying in hospice and senior house, as is clear, if you read the subtitle of the thesis. It deals with description of rituals and customs connected with dying in general and then it is based on qualitative research, which describes these rituals and customs by analyzing semi-structured interviews. It is connected with process of description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Petra Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc