Barbora Macurová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Rozdíly v rituálech a zvycích spojených s umíráním v hospici a domově pro seniory.

Abstract:
Tato absolventská práce je zaměřena na rituály spojené s umíráním v hospici a domově pro seniory, jak již vyplývá z jejího názvu. Zabývá se popisem rituálů a zvyků spojených s umíráním v obecném kontextu problematiky umírajících a je dále podložena kvalitativním výzkumem, který tyto rituály a zvyky na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů popisuje a srovnává v praxi ve dvou konkrétních zařízeních …more
Abstract:
This graduation work is focused on rituals connected with process of dying in hospice and senior house, as is clear, if you read the subtitle of the thesis. It deals with description of rituals and customs connected with dying in general and then it is based on qualitative research, which describes these rituals and customs by analyzing semi-structured interviews. It is connected with process of description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Reader: Mgr. Petra Chovancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc