Ing. Roman Švec

Master's thesis

Vývoj podílu členských příspěvků a darů na financování vybraných politických stran a hnutí mezi lety 1998-2013

Development of the share of membership fees and donations on funding of selected political parties and movements between years 1998-2013
Abstract:
Financování politických stran a hnutí se stalo důležitým aspektem politického života. Strany mohou získávat peníze různými způsoby, nicméně hlavní pozornost v této diplomové práci je věnována darům a členským příspěvkům. Oba dva tyto typy financování byly již několikrát zkoumány, nikoliv však z pohledu samotných politiků. Zkoumal jsem dary přijaté od členů Parlamentu a krajských politiků a zabýval …more
Abstract:
The financing of political parties and movements has become an important aspect of political life. Parties can raise money by different means but the focus of this diploma thesis is on donations and membership fees. Both of these have already been researched various times but not from the perspective of politicians. I have examined donations by Members of Czech Parliament and Regional politicians and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta