Bc. Michaela Ochmanová

Diplomová práce

Uplatnění modelu EFQM ve vybrané společnosti

The Application of EFQM Excellence Model in Selected Company
Anotace:
Cílem této diplomová práce je vytvoření projektu, zabývající se možností zavedení a uplatnění modelu EFQM excelence ve vybrané společnosti. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, ve které je vypracována literární rešerše na zadané téma a část praktickou, kde je uvedena analýza současného stavu podniku. Dále je vytvořeno hodnocení analytické části a na jejím základě vytvořen projekt. V poslední …více
Abstract:
The object of this master thesis is to create a project that deal with posibility of implemen-tation and application of EFQM Excellence model in chosen company. This tesis is devi-ded into theoretical part, in which is elaborated literature search on selected topic and practical part, in which is shown an analysis of present situation of company. Below there is created an evaluation of analytical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ochmanová, Michaela. Uplatnění modelu EFQM ve vybrané společnosti. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství