Bc. Pavel Vinkler

Bakalářská práce

Čínské energetické zájmy v Jižní Americe

Chinese energy interests in South America
Anotace:
Tato práce se zabývá energetickými zájmy Číny v Jižní Americe. Na jejím začátku jsou stručně uvedeny nejdůležitější teoretická východiska obecné energetické bezpečnosti a čínské energetické politiky. Jejím hlavním úkolem je zjistit a podložit daty, jaký potenciál má Jižní Amerika v budování Čínské energetické bezpečnosti. Největší pozornost je zde Věnována Venezuele, jež byla vybrána jako příklad, …více
Abstract:
This thesis deals with chinese energy interests in South America. At beginning it evaluates basics of energy security and chinese energy policy, which are important for following parts. Its main goal is to identify the potential of South America for ensuring chinese energy security. It focuses mostly on Venezuela, which was selected as an example. Moreover, there are also basic data about other important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Martinovský
  • Oponent: Mgr. Lukáš Dyčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií