Theses 

Čínské energetické zájmy v Jižní Americe – Bc. Pavel Vinkler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel Vinkler

Bakalářská práce

Čínské energetické zájmy v Jižní Americe

Chinese energy interests in South America

Anotace: Tato práce se zabývá energetickými zájmy Číny v Jižní Americe. Na jejím začátku jsou stručně uvedeny nejdůležitější teoretická východiska obecné energetické bezpečnosti a čínské energetické politiky. Jejím hlavním úkolem je zjistit a podložit daty, jaký potenciál má Jižní Amerika v budování Čínské energetické bezpečnosti. Největší pozornost je zde Věnována Venezuele, jež byla vybrána jako příklad, na kterém jsou čínsko-jihoamerické energetické vztahy zkoumány, uvedeny jsou ale i základní údaje o dalších relevantních státech.

Abstract: This thesis deals with chinese energy interests in South America. At beginning it evaluates basics of energy security and chinese energy policy, which are important for following parts. Its main goal is to identify the potential of South America for ensuring chinese energy security. It focuses mostly on Venezuela, which was selected as an example. Moreover, there are also basic data about other important South American countries.

Klíčová slova: Energetická politika, energetická bezpečnost, Čína, Jižní Amerika, Venezuela, Hugo Chávez, obchod s ropou, energetické suroviny. Energy policy, energy security, China, South America, oil trade, energy resources.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Martinovský
  • Oponent: Mgr. Lukáš Dyčka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:37, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz