Mgr. Věra Kutálková

Bakalářská práce

“Growing up” in Ian McEwan's Atonement

“Growing up” in Ian McEwan's Atonement
Anotace:
Tato práce zkoumá téma dospívání v románu Iana McEwana Pokání. Cílem je ukázat jaká je cesta k dospělosti Briony, hlavní postavy románu, a ostatních protagonistů.
Abstract:
The subject of this thesis is growing up and reaching maturity in Ian McEwan’s novel Atonement. Its aim is to trace the road to maturity followed by the main character of the novel Briony and the other protagonists in the novel.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura