Theses 

Ekonomická pridaná hodnota a hodnotenie výkonnosti firiem – Bc. Andrea Koščová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Andrea Koščová

Diplomová práce

Ekonomická pridaná hodnota a hodnotenie výkonnosti firiem

Economic Value Added and Company Performance Evaluation

Abstract: This diploma thesis focuses on the concept of Economic Value Added and its role in company performance evaluation. The theoretical part deals with the origin, the significance and the use of this concept as well as with the methodics of the indicator EVA calculation. The practical part contains performance evaluation of the three biggest mobile network operators in Czech Republic, focusing on EVA calculation. Moreover it is extended by intercompany comparison based on the indicator EVA as well as on a set of traditional performance indicators.

Abstract: Táto diplomová práca sa zameriava na koncept ekonomickej pridanej hodnoty a jeho využitie v hodnotení výkonnosti firiem. Teoretická časť práce sa zaoberá vznikom, významom a využitím tohoto konceptu a tiež metodikou výpočtu ukazovateľa EVA. Praktická časť obsahuje vyhodnotenie výkonnosti troch najväčších mobilných operátorov v Českej republike so zameraním na výpočet ekonomickej pridanej hodnoty. Rozšírená je aj o medzipodnikové porovnanie ako na základe ukazovateľa EVA, tak aj pomocou súboru tradičných pomerových ukazovateľov merania výkonnosti.

Klíčová slova: ekonomická pridaná hodnota, hodnotenie výkonnosti, medzipodnikové porovnanie, mobilní operátori, ekonomický zisk, Economic Value Added, Performance Evaluation, Intercompany Comparison, Mobile Network Operators, Economic Profit

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Šimonová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 10:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz