Ing. Ondřej Nováček

Diplomová práce

Stanovení hodnoty společnosti pomocí metody ekonomická přidaná hodnota

The determination of a company's value using the economic value added technique
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení hodnoty podniku. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Jde o analýzu makroprostředí a odvětvovou analýzu. Za těmito kapitolami následuje část zabývající se finanční analýzou. V další kapitole je popsána tvorba finančního plánu a na závěr teoretické části jsou uvedeny metody a výpočty pro stanovení hodnoty podniku pomocí …více
Abstract:
This work is considering with problems about fixing the company price. In first segment are summarize theoretical pieces of knowledge from this area. It's about analysis of macro environment and branch analysis. After these chapters follows segment considered with financial analyse. In next chapter is described creation of financial plan. On the end of the teoretical segment are mentioned methods and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: RSDr. Rudolf Baloušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance