Daniel SUDÍK

Bakalářská práce

Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu

Turnout in the Czech Republic in the context of the election of the first and second order
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na dedukci volební účasti v kontextu teorie voleb prvního a druhého řádu. Cílem práce je analýza volební účasti vybraných voleb druhého a prvního řádu od vzniku samostatné České republiky. První část bakalářské práce se věnuje teorii voleb druhého řádu se zřetelem k České republice. Konkrétně se zaměřuje na Senát Parlamentu ČR, který bude v práci hlavním ukazatelem voleb …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the deductions vote turnout in the context of the theory of second-order elections. The aim of the thesis is to analyse the election turnout selected second and first order of the independent Czech Republic. The first part of the thesis deals with the theory of second order elections focusing to the Czech Republic. Specifically, it focuses on the Senate of the Parliament …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUDÍK, Daniel. Volební účast v České republice v kontextu voleb prvního a druhého řádu. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta