Bc. Iva Naušová

Diplomová práce

Srovnání vyšetření binokulárních funkcí pomocí synoptoforu a LCD optotypu s příslušným software

Comparison of binocular function examination on synoptophore and on LCD optotype with the appropriate software
Anotace:
Předložená diplomová práce srovnává vyšetření binokulárních funkcí pomocí synoptoforu a LCD optotypu. Teoretická část je věnována fyziologii binokulárního vidění, možným patologiím, akomodaci a konvergenci a zejména vyšetření binokulárních funkcí. Popsaná vyšetření se týkají binokulárních funkcí do dálky za použití synoptoforu a LCD optotypu s ohledem na praktickou část práce.
Abstract:
This thesis compares the examination of binocular functions using synoptoforu and LCD charts. The theoretical part is devoted to the physiology of binocular vision, possible pathologies, accommodation and convergence, and in particular the examination of binocular functions. Described examination concerns distance binocular functions into the distance using synoptophore and LCD optotype with regard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie