Karel Pátek

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém a jeho připravenost pro zásahy v pražském metru

Integrated rescue system and its readiness for intervention in the Prague subway
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem rizik přepravy cestujících v systému pražského metra a analýzou připravenosti složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) pro jejich řešení. Teoretická část práce uvádí informace o pražském metru jako o páteřním prvku městské hromadné dopravy, popisuje známá a vyskytující se rizika přepravy osob, jednotlivé složky IZS a způsob organizace jejich společných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the risk analysis of passenger transport in the Prague metro system and analysing the readiness of the Integrated Rescue System (IRS) services for its solution. The theoretical part of the thesis presents information about the Prague metro as a backbone of public transport, describes the known and occurring risks of passenger transport, individual IRS services and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Navrátil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS