Ing. Gabriela Vašátová

Bachelor's thesis

Grammar Translation Method and Communicative Approach in Teaching English

Grammar Translation Method and Communicative Approach in Teaching English
Abstract:
Cílem této bakalářské peáce je srovnat gramaticko překladovou metodu a komunikativní přístup. Teoretická část je věnována přehledu metod a přístupů používaných při výuce cizího jazyka, hlavní důraz je kladen na gramaticko překladovou metodu a komunikativní přístup. Praktická část zkoumá názor žáků na tyto dva přístupy.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare grammar translation method and communicative language teaching. The theoretical part is devoted to an overview of methods and approaches used for teaching foreign languages, the main emphasis is placed on grammar translation method and communicative language teaching. The practical part discovers pupils' point of view to these two approaches.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language