Ing. Gabriela Vašátová

Bakalářská práce

Grammar Translation Method and Communicative Approach in Teaching English

Grammar Translation Method and Communicative Approach in Teaching English
Anotace:
Cílem této bakalářské peáce je srovnat gramaticko překladovou metodu a komunikativní přístup. Teoretická část je věnována přehledu metod a přístupů používaných při výuce cizího jazyka, hlavní důraz je kladen na gramaticko překladovou metodu a komunikativní přístup. Praktická část zkoumá názor žáků na tyto dva přístupy.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare grammar translation method and communicative language teaching. The theoretical part is devoted to an overview of methods and approaches used for teaching foreign languages, the main emphasis is placed on grammar translation method and communicative language teaching. The practical part discovers pupils' point of view to these two approaches.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk