Gabriela BÁRTOVÁ

Bakalářská práce

Pohybové aktivity v přírodě dětí předškolního věku v rámci školy v přírodě

Motion activities of children in kindergarten whithin the school in nature
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami v přírodě u dětí předškolního věku. Má pomoci učitelům, vychovatelům a všem, kteří rádi tráví čas s dětmi, uvědomit si, jak je důležitý pohyb a čas strávený ve volné přírodě. Odpovídá na otázky, jak u dětí pěstovat již od raného věku kladný vztah k pohybu, že pohyb v přírodě, by se měl stát součástí jejich života, potřebou i zábavou. Jedna s možností …více
Abstract:
Bachelor Thesis deals with physical activities in nature with pre-school children. It helps teachers, educators and anyone who likes to spend time with children, to realize the importance of movement and time that we spent outside. Thesis answers to the question of how to encourage a positive attitude to movement from a young age, that movement in nature and should become a part of their life, need …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTOVÁ, Gabriela. Pohybové aktivity v přírodě dětí předškolního věku v rámci školy v přírodě. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta