Tomáš Chomo

Master's thesis

Deploying Data Lake for Big Data Management

Deploying Data Lake for Big Data Management
Abstract:
Ukladanie, analýza a interpretácia veľkého množstva dát je v súčasnosti témou, ktorá sa aktívne skúma a prediskutováva vo veľkom množstve profesionálnych odborov. Rýchly pokrok v prístupoch k ukladaniu veľkých dát môže spôsobiť zmätok a tým odradiť veľké spoločností od investovania do prehodnotenia svojej existujúcej stratégie. Vízia zlepšenia môže byť zatienená požadovaným technickým úsilím a nákladmi …more
Abstract:
Storing, analyzing, and interpreting a large amount of data is currently a topic that is being actively researched and discussed in a broad range of professional fields. The fast progress of approaches to storing big data can create confusion and make more prominent companies less like to invest into rethinking their existing strategy. The vision of improvements can be overshaded by the required engineering …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Reader: PhD Bruno Rossi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky