Bc. Ksenia Rodyukova

Master's thesis

Význam řízení lidských zdrojů pro úspěšný provoz hotelu

The Importance of Human resource management for the Successful Operation of the Hotel
Abstract:
Hotely se velmi často v současné době musejí potýkat s nedostatkem zaměstnanců, což mnohdy vyústí v situaci, kdy některé pozice zastávají nekvalifikovaní zaměstnanci, jejichž nekvalifikovanost může ovlivňovat celkový dojem hostů hotelu z jejich pobytu. Hotelnictví se musí neustále potýkat s nedostatečným množstvím personálu, který je velmi často nedostatečně kvalifikovaný. Personál hotelu, který uskutečňuje …more
Abstract:
Hotels are very often facing a shortage of staff, which often results in some positions being held by unskilled employees, whose inadequacy may affect the overall impression of the hotel guests from their stay. The hotel industry must constantly face to a lack of staff, which is often under-qualified. Staff must accept a guest so that they become a regular customer. The aim of this diploma thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2019
  • Supervisor: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze