Šárka BLECHOVÁ

Diplomová práce

Výživový stav desetiletých dětí českého a romského etnika a jejich povědomí o racionální výživě

Nutritional Condition of 10-year-old Children of Czech and Romany Ethnic Background and their Awereness of Balanced Diet
Anotace:
Diplomová práce má za cíl zjistit, jaký je výživový stav desetiletých žáků českého a romského etnika a zda mají dostatečné povědomí o racionální výživě. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se snaží přiblížit poznatky o vývojovém období mladšího školního věku a o charakteristice romského etnika. Dále se zabývá významem, úlohou a základními složkami výživy, jejich vlivu na lidský organismus …více
Abstract:
This diploma thesis is aimed at determining the dietary state of ten-year-old pupils from the Czech and Romany ethnic groups, and whether they are sufficiently aware of rational nutrition. This thesis is divided into two sections. The theory-based section attempts to describe the early-school-age developmental period and the characteristics of the Romany ethnic group in detail. It also considers the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLECHOVÁ, Šárka. Výživový stav desetiletých dětí českého a romského etnika a jejich povědomí o racionální výživě. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta