Petra SIKOROVÁ

Bachelor's thesis

Fundraising občanského sdružení Centrum nové naděje

Fundraising in civil society organization Center of New Hope
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi fundraisingu v neziskových organizacích. Teoretická část se skládá z šesti kapitol. V první kapitole je obecně vymezen pojem fundraising. V druhé kapitole jsou popsány zdroje financí pro neziskové organizace. Následuje kapitola popisující techniky fundraisingu na místní úrovni. Čtvrtá kapitola se zabývá pořádáním fundraisingových akcí. V předposlední kapitole je …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the possibilities of fundraising in nonprofit organizations. The theoretical part consists of six chapters. The first chapter is a general definition of fundraising.The second chapter describes the source of funding for nonprofit organizations. The following chapter describes the techniques of fundraising at the local level. The fourth chapter deals with organizing fundraising …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zverejniť od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Petra. Fundraising občanského sdružení Centrum nové naděje. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Humanities / Management for the Public Sector